733-757-888
| Zaloguj się Załóż konto Schowek (0)
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN DLA SKLEPU INTERNETOWEGO CHLEBOWE.PL

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Kontakt ze Sklepem internetowym :
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@behealthy24.pl
  • telefonicznie: 733-757-888
  • pisemnie na adres: Be Healthy, ul. Armii Krajowej 82a, 40-671 Katowice NIP: 643-176-79-85 Regon: 366435160

I.INFORMACJE OGÓLNE

1.Sklep internetowy AquaFarina Fermenti, działający pod adresem www.chlebowe.pl prowadzony jest przez firmę Be Healthy Marlena Kuczmarska z siedzibą w 40-671 Katowice ul. Armii Krajowej 82a
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
3.Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
2. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów.
3.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktu: info@behealthy24.pl
4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się (w przypadku zamówień płatnych przelewem) w chwili wpływu należności na konto firmy.
5. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub faktura VAT (na wyraźne życzenie klienta).
6. Brak wpłaty do 4 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
7. W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u dostawców sklepu, zamawiający jest o tym informowany i może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.
8. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym nie muszą obowiązywać w sklepach stacjonarnych.
9. Promocje są ograniczone czasowo lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakończenia promocji z powodu braków magazynowych Kupujący zostaje poinformowany o tym fakcie i może nabyć produkt w cenie regularnej lub zrezygnować z zakupu produktu, którego promocja się zakończyła.

III. WYSYŁKA

1. Zamówienie wysyłane jest na podany w formularzu zamówienia adres, bezpośrednio po jego skompletowaniu.
2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub własnym transportem gratis na terenie Katowic przy zakupie powyżej 100zł.
3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
4. Średni czas realizacji zamówień to 1-3 dni roboczych .
5. Czas dostawy to zwykle 1-2 dni robocze od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, w przypadku przesyłki kurierem.
6.Zamówienia na terenie Polski o wartości powyżej 250 zł wysyłane są na koszt Sklepu (nie dotyczy zamówień za pobraniem- w tym przypadku koszt wynosi: 5 zł).
7.Wysyłka poza granice Polski jest możliwa tylko po przedpłacie (wpłata na konto). Zanim złożysz zamówienie- skontaktuj się z nami w celu ustalenia kosztów wysyłki- koszt wysyłki zależy od wagi towaru. Zważymy dla Ciebie produkty, które chcesz kupić i podamy Ci cenę paczki.


IV.ZWROTY I PRAWO KUPUJACEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@behealthy24.pl lub przesyłając na adres: Armii Krajowej 82a 40-671 Katowice. Przesyłkę należy nadać na podany wyżej adres, koszt zwrotu pokrywa kupujący.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Punkcie V (Reklamacje) podpunkt 2. regulaminu sklepu www.Chlebowe.pl.
5. Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Kupujący powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Ponadto prawo Kupującego od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Kupującego za pobraniem.

V. Reklamacje

1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@behealthy24.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Sklep nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny.
7. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep wszczyna postępowanie reklamacyjne po 7(siedmiu) dniach roboczych od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z firmy kurierskiej UPS, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Sklep.

VI. Zwrot należności Klientom.

1.W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy Be Healthy Marlena Kuczmarska 40-671 Katowice nip: 643-176-79-85. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.
3. Złożenie zamówienia w sklepie wymaga akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zaznaczenie okienka).
4. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych oraz- pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
5.Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania a także usunięcia z bazy danych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Be Healthy Marlena Kuczmarska
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku.
6. Firma Be Healthy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.
7. Produkty oferowane na stronie są produktami oryginalnymi dopuszczonymi do sprzedaży w Unii Europejskiej
8.Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.chlebowe.pl
Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Przejdź do strony głównej
 
        alt            alt              "Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl".
 
Project by: TREjka | Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
{__CONTACT_LEADER}